POŘADATELÉ AKCE:

 

 

 

 

KONTAKTNÍ ÚDAJE:

Androsa, s.r.o.
Opletalova 1015/55

110 00  Praha 1,
tel.: +420 221 419 720

Mgr. Martina Peřinová,
mobil: +420 602 264 300
e-mail: martina.perinova@androsa.cz

FinancniManager.cz
Ing. Tomáš Rybička,
tel.: +420 724 836 919
e-mail: tomas.rybicka@financnimanager.cz

O projektu Acatica - akademie pro podnikání ve farmacii

"Investice do znalostí nese nejvyšší úroky"
Benjamin Franklin

Projekt ACATICA vznikl jako reakce na poptávku ze strany samotných farmaceutů. Vysoká škola připravuje budoucí lékárníky velmi dobře na technickou část jejich práce, část manažerská je lékárníky považována za nedostatečně pokrytou, ale stále velmi důležitou.

Vzdělávací a tréninkové centrum ACATICA je určeno pro současné i budoucí vedoucí lékárníky a majitele lékáren. Velmi praktickým způsobem učí podnikání v lékárenském oboru, důraz je kladen na konkrétní procesy, nástroje a metody použitelné již druhý den po tréninku. Předávané znalosti a dovednosti jsou šité na míru velikosti a povaze podnikání ve farmacii, lektoři jsou profesionálové z praxe.

Tréninkový program je rozdělen do vzájemně propojených, specificky vybraných modulů a pokrývá oblasti jako formulace a aplikace strategie, základy financí a daní lékárny, marketing a prodejní dovednosti, personalistika, řízení výkonnosti firmy a malých týmů, komunikace a zvládání složitých situací, logistika, současná aktuální legislativa pro lékárny... Velkou přidanou hodnotou tréninkového centra ACATICA je též sdílení zkušeností v rámci tréninkové skupiny a interakce s lektorem i mimo tréninkové hodiny. 

Projekt ACATICA je zařazen do celoživotního vzdělávání v rámci České lékárnické komory a jednotlivým modulům je přiřazeno bodové ohodnocení.